Ingredients:

  • Tomate
  • Mozzarella
  • Rúcula
  • Mozzarella Búfala
  • Tomate Cherry