Ingredients:

  • Tomate
  • Mozzarella
  • Jamón York
  • Piña
  • Olivas