Ingredients:

  • Tomate
  • Mozzarella
  • Salmón Ahumando